Młodzi ludzie wyob­rażają so­bie obec­nie, że pieniądze to wszys­tko. A gdy do­ras­tają, wiedzą, iż tak jest.

- Oscar Wilde